آغاز سال تحصیلی 1397 مبارک

رویش شکوفه های مهربانی بر درخت دانش و طنین آشنا و شورانگیز زنگ مدرسه در حیاطی به وسعت ایران اسلامی و.پژواک گل واژه های قلب های سرشار از شوق حضور در کلاس درس، نوید بخش شروع مهر و آغاز بهار دانایی و توانایی است .
شروع سال تحصیلی 98_97  سال ترویج نشاط در تمامی مدارس کشور و سال تکریم مقام و منزلت معلمان شریف  مبارک باشد