برگزاری اولین کارگاه آموزشی بریل آموزی ویژه کادر آموزشی مدارس استثنایی در لرستان

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان آموزش و پرورش استثنايي، دراین کارگاه آموزشی، معصومه فرج پور و حمیرا پروین به عنوان مدرس در 3 جلسه کلاس کارگاهی به تدریس تئوری و عملی خط بریل پرداختند.

همچنین در حین برگزاری تمرینات مربوطه به شرکت کنندگان ارائه و ارزشیابی مستمر به عمل آمد.