اختتاميه فعالیتهای ورزشی فوق برنامه دانش آموزان با نیازهای ویژه استان مركزي برگزار شد

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان آموزش و پرورش استثنايي، دانش آموزان با نیازهای ویژه به دلیل ضعف های جسمی – حرکتی یا ضعف های شناختی و عاطفی در فعالیت های اجتماعی کمتر حضور پیدا می کنند و این انزواطلبی و عدم تحرک خود عوارض ثانویه ای را در پی داشته و مخاطراتی را برای سلامتی آنان ایجاد می کند و حتی به تدریج موجب از بین رفتن توانایی های آنان  می شود.

ورزش نه تنها موجب تقویت توانمندیهای دانش آموزان با نیازهای ویژه می گردد، بلکه آنان را از سبک زندگی بی تحرک و وابستگی نیز دور می کند.

در طی سال  1396دانش آموزان با نیازهای ویژه طبق برنامه های تعیین شده توسط " انجمن ها و گروه های حامی ورزش دانش آموزان با نیازهای ویژه "در خارج از زمان آموزشی مدارس با حضور در سالن های ورزشی تحت نظر مربیان تربیت بدنی داوطلب به اجرای فعالیت های ورزشی می پرداختند.

در این برنامه ها دانش آموزان متناسب با توانایی خود در فعالیت های ورزشی از قبیل دوچرخه سواری، دو، کار با توپ، فوتسال، کار با حلقه هولا هوپ و ... شرکت كردند.

فعالیت های ورزشی به گونه ای طراحی شدند که علاوه بر افزایش اعتماد به نفس و نشاط در دانش آموزان ،موجب تقویت عوامل مرتبط با سلامتی مانند آمادگی قلبی – تنفسی، استقامت شده وبهبود سطح عوامل مرتبط با عملکرد ورزشی مانند چابکی، سرعت ، تعادل و ...  را نیز در پی داشته باشند.

 اله یاری مشاور اجرایی مدیر کل، عسکری رئیس اداره استثنایی ، یوسفی رئیس اداره روایط عمومی و محمدی رئیس اداره تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان نیز در این مراسم در جمع دانش آموزان و والدین حضور یافتند.

در پایان این مراسم به همت واحد تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش استثنایی از فعالان حوزه ورزش و اوقات فراغت دانش آموزان با نیازهای ویژه نیز تقدیر شد.