جلسه گروه های آموزشی مشکلات ویژه یادگیری در همدان برگزار شد

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان آموزش و پرورش استثنايي، اين جلسه با هدف تشخیص دقیق و ارزیابی تخصصی دانش آموزان با مشکلات ویژه یادگیری و تدوین پروتکل درمانی مناسب برای این دانش آموزان جلسه ی گروه های آموزشی در محل اداره کل آموزش و پرورش همدان برگزار شد.

در این جلسه در خصوص بدشنوایی در دانش آموزان با مشکلات ویژه یادگیری و تفسیر آزمون وکسلر توضیحات لازم ارائه شد.

در پایان به سوالات شرکت کنندگان از طرف کارشناس مشکلات ویژه یادگیری پاسخ داده شد.